08 December 2009

Wehdah 09' ...

~Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)~


Program : Kovensyen Pendakwah Muda Peringkat Kebangsaan 2009 (WEHDAH 09')
Tempat : Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai
Tarikh : 22 - 25 Nov. 2009


"Generasi Muda Menjana Transformasi Ummah". Itulah tema yang sering diulang sepanjang WEHDAH yang berlansung di USIM, Nilai. Soalnya, mengapa generasi muda yang terpilih? Mengapa tidak disebutkan generasi dewasa mahupun generasi remaja? Salah satu daripada 5 perkara yang harus diingat sebelum datang lima perkara adalah masa muda sebelum datangnya masa tua. Sudah tentunya usia muda ini tenaganya masih kuat, pemikiran atau mindanya masih cerdas dan banyak lagi kurniaan Tuhan buat golongan muda. Maka, balasannya apa?


~Ahli panel: pengurus rumah perlindungan Raudatus Sakinah, Hidayah Centre- JIM dan WAMY~


Saya merasa terpanggil untuk berkongsi dengan sidang pembaca akan isi- isi daripada ucaptama kovensyen yang disampaikan oleh Dr Mohd Farid bin Syahran berkenaan Dakwah dan Generasi Muda. Beliau ada menghuraikan methodologi dakwah daripada ayat 125 surah an- Nahl iaitu berdakwah dalam 3 variasi. Pertama, berbentuk hikmah, kedua berbentuk nasihat dan ketiga berbentuk perbahasan yang baik. Ketiga- tiga bentuk atau method ini bakal memberi kesan kepada kategori- kategori mad'u sama ada penyampaian mesej-mesej Islami itu berhasil atau pun tidak.

Beliau ada menekan lagi berdasar hujah yang pernah dijelaskan oleh ar- Razi mengenai kaedah pertama iaitu hikmah. Kaedah ini amat sesuai digunakan apabila berurusan mahupun berhadapan dengan mad'u yang berciri intelektual dan golongan terpelajar. Kaedah kedua, berbentuk nasihat yang begitu serasi diaplikasi kepada golongan awam yang mempunyai tahap pemikiran sederhana. Ketiga, iaitu kaedah perbahasan atau perdebatan secara baik dengan golongan yang mencabar kredibiliti Islam seperti anti-hadis dan lain- lain.


~beg, kerts kerja, tag peserta, buku catatan dan pen~


Saya suka mengambil contoh mekanisma mahupun proses tindak balas enzim yang hanya akan
bertindak balas pada PH, tekanan dan suhu tertentu. Misalnya, Pepsin (enzim pencernaan protein) sangat sensitif kepada PH dan hanya akan bertindak balas secara optimum pada keadaan berasid (PH 2). Keadaan ini berbeza pula dengan Tripsin (enzim pencernaan polipeptide) yang bertindak balas pada keadaan berakali (PH8). Jadi, saya merasakan adalah wajar bagi setiap yang berjiwa da'ie mahu pun murabbi, mempunyai sensitiviti tertentu agar peka pada orang di sekeliling (mad'u) dengan bijak menggunakan kaedah yang bersesuaian dalam menyampaikan mesej-mesej bernilai agar hasil daripada tindak balas itu menjadi optimum.


"Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."
(an- Nahl: 125)

No comments: