25 August 2009

PKPIM 5 Darsawarsa ...


Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) ...


Sejarah penubuhan dan pelaksanaan gerakan pelajar Islam ...


Rentetan peristiwa sepanjang 5 dekad ...

Berhasrat untuk mendapatkannya???


Boleh hubungi:

013- 6282505
(Sdr. Lina Mursyidah)

No comments: